Bądź z nami na bieżąco, dołącz do nas na

Finał IV Plebiscytu na Najpopularniejszą Jednostkę OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2017


12 grudnia 2017 r. o godz. 24.00 poznamy zwycięzcę IV Plebiscytu na Najpopularniejszą Jednostkę OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2017.

Z

akończył się 1 etap Plebiscytu, który wyłonił finalistów. Spośód 129 jednostek z powiatów nowotarskiego itatrzańskiego do finału zakwalifikowały się 24 (regulamin przewidywał, że w razie takiego samego wyniku ostatnich premiowanych miejsc, do finału wejdą wszystkie, a byłoich 5).

Jak co roku podczas Plebiscytu na Najpopularniejszą Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2017 r. organizowanego przez gazetę Góral Info dla zwycięzcy przewidzianych jest wiele atrakcyjnych nagród.

Reklama


W ubiegłych edycjach wygrywały jednostki OSP Stare Bystre (2014 r.), OSP Bukowina Tatrzańska (2015 r.), OSP Rdzawka (2016 r.). Wszystkie poprzednie edycje wzbudziły wielkie zainteresowanie zarówno wśród samych strażaków, jak i mieszkańców poszczególnych miejscowości, w których działają jednostki.

Ochotnicza Straż Pożarna to grupa ochotników, chcących nieść pomoc innym w razie zagrożenia. Jest to dla nich pasja i służba dla drugiego człowieka. Każdy z druhów ma swoją pracę i swoje obowiązki, mimo to poświęca czas na szkolenia. Zebrane doświadczenie wykorzystują podczas akcji ratowniczych. Służyć w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej to dla nich honor i zaszczyt.

Strażakom należy się podziw i szacunek, dlatego zachęcamy do wspierania swoich jednostek, głosując w czwartej edycji plebiscytu Extra OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin, w której wybrana zostanie najlepsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 2017 r. wg czytelników Góral Info. Dla zwycięskiej jednostki oprócz tytułu przewidziane są atrakcyjne nagrody:
- 1000 zł. od wydawcy gazety Góral Info,

- bon o wartości 1500 zł. do wykorzystania w sklepie sportowym MiD w Nowym Targu (Aleja Tysiąclecia 44C) - www.midsport.pl (sprzęt sportowy, wyposażanie świetlicy, odzież treningowa i itp),
- wejściówki na baseny termalne Gorący Potok w Szaflarach (dla każdego aktywnego strażaka) – www.goracypotok.pl,
- hełm strażacki ufundowany przez Dariusza i Zbigniewa Tokarskich - firma Tok Bike – Szczawnica - organizatorów Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowo – Pożarniczej Strażaków OSP w Szczawnicy,

- strażacką sesję zdjęciową dla jednostki ufundowaną przez zakład fotograficzny DRI Foto w Czarnym Dunajcu – www.drifoto.pl,Nagrodę otrzyma także osoba, która wyśle w tym plebiscycie największą liczbę SMS-ów – bon o wartości 250 zł na zakupy w Hali Handlowej w Nowym Targu (ul. Ludźmierska 25A) ufundowany przez Produkcyjną Spółdzielnię Pracy "SCH" - Nowy Targ – www.hala-handlowa.pl.

W dwuetapowym konkursie SMS organizowanym przez gazetę Góral Info bierze udział 129 jednostek OSP z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego.

Aby zagłosować na daną jednostkę należy wysłać SMS o treści GIE.XXX na numer 71051 (koszt 1,23 PLN z VAT), wpisując w miejsce XXX odpowiedni numer jednostki.

Konkurs składa się z dwóch etapów, które będą odbywać się w dniach 08.11.2017 – 21.11.2017 i 22.11.2017 – 12.12.2017. W pierwszym etapie spośród 129 jednostek OSP z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego wyłoniona zostanie finałowa „dwudziestka”, natomiast w drugim finałowym poznamy zwycięzcę IV Plebiscytu Najpopularniejszą Jednostkę OSP Podhala, Orawy. Spisza i Pienin 2017. Wygrywa jednostka, na którą zostanie oddana największa liczba SMSów. W razie remisu w drugim etapie zorganizowana zostanie 24 – godzinna dogrywka.

Każdy głosujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin plebiscytu znajdujący się pod poniższym rankingiem.

 

 

Finałowy ranking

Zalecamy wyświetlanie na komputerach, gdzie przedstawiony jest pełny ranking.

 

 

 

Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszą jednostkę OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2017

§1.  Postanowienia ogólne.

1. Plebiscyt na Najpopularniejszą jednostkę OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2017 (zwany dalej „Plebiscytem”) jest organizowany przez wydawcę gazety Góral Info Extra (zwaną dalej „Gazetą”) firmę „DRI” z siedzibą w Podczerwonem 131a, 34-470 Czarny Dunajec (zwaną dalej „Siedzibą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników gazety, pracowników i współpracowników Bild Presse Polska, a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Plebiscycie zwane będą dalej „Uczestnikami”.

3. Plebiscyt ma na celu wybranie najpopularniejszej jednostki OSP powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego 2017 r. spośród wszystkich 129 jednostek.

§2. Czas trwania Plebiscytu

1. Plebiscyt składa się z dwóch etapów:

I etap – wyłonienie finałowej "dwudziestki” spośród wszystkich jednostek - 08.11.2015 (od godz. 18.00) - 21.11.2017 (do godz. 22.00),
II etap – wyłonienie zwycięzcy „Plebiscytu” - 22.11.2017 (od godz. 10.00) do 12.12.2017 (do godz. 24.00) (dalej „Czas Trwania Plebiscytu”). 

2. W przypadku remisu w II etapie zorganizowana zostanie 24-godzinna dogrywka.


§3. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu

1. Uczestnik oddaje głos w plebiscycie poprzez wysłanie pod numer 71051 wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze GIE i po kropce nr swojego kandydata. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.

2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS wynosi 1,23 z VAT. Cena jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w plebiscycie. 

3. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS, mierzony według zegara Gazety.

4. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w plebiscycie. 

5. Każdy z głosujących może wysłać dowolną ilość SMS-ów.

6. W pierwszym etapie spośród wszystkich kandydatów wyłoniona zostanie finałowa "dwudziestka" z największą ilością głosów spośród kandydatów, którzy otrzymali przynajmniej 1 głos (dalej "aktywni kandydaci").

7. W przypadku, gdy w 1 etapie głosy zostaną oddane na mniej niż 20 osób to wszyscy aktywni kandydaci przechodzą do etapu finałowego.

8. W przypadku remisowego wyniku na ostatnim premiowanym miejscu, do finału może przejść większa liczba kandydatów.

9. Wszystkie głosy zebrane w pierwszym etapie, przechodzą do etapu finałowego. 

10. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje osoba z największą ilością głosów zebraną podczas drugiego etapu.


§4. Nagrody

1. Zwycięzca Plebiscytu otrzymuje:
- 1000 zł. od wydawcy gazety Góral Info.
- Bon o wartości 1500 zł. do wykorzystania w sklepie sportowym MiD w Nowym Targu (Aleja Tysiąclecia 44C) - www.midsport.pl (sprzęt sportowy, wyposażanie świetlicy, odzież treningowa i itp).
- Wejściówki na baseny termalne Gorący Potok w Szaflarach (dla każdego aktywnego strażaka) – www.goracypotok.pl
- Hełm strażacki ufundowany przez Dariusza i Zbigniewa Tokarskich - firma Tok Bike – Szczawnica - organizatorów Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowo – Pożarniczej Strażaków OSP w Szczawnicy.
- Strażacką sesję zdjęciową dla jednostki ufundowaną przez zakład fotograficzny DRI Foto w Czarnym Dunajcu – www.drifoto.pl

2. Nagrodę otrzyma także osoba, która wyśle największą liczbę SMS-ów – bon na zakupy w Hali Handlowej w Nowym Targu.

3. Organizator zastrzega sobie zwiększenie puli nagród w trakcie trwania I rundy plebiscytu.

4. Fundatorem nagród są poszczególne firmy. Gazeta tylko informuje o nagrodach.

5. Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia stosownych podatków od wygranej w swoim Urzędzie Skarbowym


§5. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Plebiscytu jest Gazeta. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Plebiscytu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.

2. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Gazety na jego adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Plebiscycie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

3.  Gazeta nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy  SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.

4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe  dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

5. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic, bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.

6. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety oraz na jego witrynie.

7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

8. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.


Komentarze

Skomentuj artykuł jako pierwszy


Zaloguj sięRedakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Javascript jest wyłączonyProszę włączyć obługę JavaScrip, aby móc w pełni korzystać z serwisu.